Tokyo Food Page
Katsukura/
Tachikawa: Tonkatsu
₯042-540-2437
€Data
Besides the usual
tonkatsu they offer
variations like
deep-fried shrimp
and scallops, yuba
(tofu skin) cro-
quettes, and nice
side dishes like
chawanmushi, tofu
salad and kakuni
stewed pork. The
original shop is in
Kyoto.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Tachikawa, Shibaz-
akicho 3-2-1, Gran-
duo 7F.  Open
11am-9:30pm (LO)
daily.
 Tokyo Food top