Tokyo Food Page
Atre Kichijoji/
Kichijoji: Retail
₯0422-22-1401
€Data
This branch of JR's
Atre shopping com-
plex offers a
sprawling, rather
impressive food
hall, on a par with
Shinjuku department-
store food floors.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Musashino-shi,
Kichijoji Minamicho
1-1-24.  Open
10am-9pm daily.
 Tokyo Food top