Tokyo Food Page
Kyubei/
Kioicho: Sushi
₯3221-4144
€Data
A branch of the
long-established,
highly regarded
sushi shop in Ginza
that invented
gunkan-maki (sushi
wrapped in nori
strips, "battleship"
style). There are
two branches in the
New Otani, one in
the main building
and one in the tow-
er, both on the
lobby level. Lunch
is priced Y3150-Y15,
750; dinner is
Y6300-24,150. They
also do take-out.
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Chiyoda-ku, Kioi-
cho 4-1, Hotel New
Otani 1F.  Open
11:30am-2, 5-9:30pm
daily.
 Tokyo Food top