Tokyo Food Page
Toriyoshi (Shinjuku
#3)/
Shinjuku: Yakitori
₯3355-2733
€Data
Spicy chicken wings,
yakitori and Nagoya
miso specialties.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Shinjuku-ku, Shin-
juku 3-18-4, Seno
Bldg 4F.  Open
4pm-4am daily.
 Tokyo Food top