Tokyo Food Page
Toriyoshi Shoten
Shin-Okubu/
Okubo: Yakitori
₯5925-3266
€Data
Part of the popular
Toriyoshi chain,
this all-night
branch offers a
wider menu of iza-
kaya fare, with
everything from
fried wontons to
macaroni salad. At
the core of the menu
you'll find their
famous spicy fried
chicken wings, tsu-
kune with raw egg,
and sesame chicken
livers. Lunch is
served 11am-2pm.
Budget around Y2500-
3000 for dinner with
drinks.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Shinjuku-ku, Hya-
kunincho 2-4-1, Sun
Bldg B1F. Open 24
hours a day.
 Tokyo Food top