Tokyo Food Page
Toriyoshi/
Machida: Yakitori
₯042-732-0460
€Data
Spicy chicken wings,
yakitori and Nagoya
miso specialties.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Machida-shi, Hara
Machida 6-9-18, TN
Square 4F.  Open
4-11pm (LO) daily.
 Tokyo Food top