Tokyo Food Page
Toriyoshi/
Funabashi: Yakitori
₯047-420-2050
€Data
Spicy chicken wings,
yakitori and Nagoya
miso specialties.
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Chiba-ken
Funabashi-shi, Hon-
cho 2-1-1, Funabashi
Square 21 B1F. 
Open 4-11pm (LO)
daily.
 Tokyo Food top