Tokyo Food Page
Tatsukichi/
Shinjuku: Kushiage
₯3341-9322
€Data
You'll find high-
quality skewered
morsels that are
deep-fried with a
light touch here,
and ordering is
simple - just tell
them when to stop.
(Don't worry, you
can specify in ad-
vance any ingre-
dients you can't
eat.) Some high-
lights are the Na-
goya cochin, Iberico
pork, and fried
quail eggs that
somehow have a soft-
boiled consistency.
Drinks include beer,
sake and reasonably
priced wines. Budget
around Y3500-4000
for a filling meal
with drinks, or
around Y7500 if you
stay for all forty
items on the monthly
menu.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Shinjuku-ku, Shin-
juku 3-34-16, Ikeda
Plaza Bldg 4F. 
Open 5-10pm (LO)
daily.
 Tokyo Food top