Tokyo Food Page
Hibiki Shinjuku-ten/
Shinjuku: Izakaya
₯3355-4371
€Data
This upscale chain
izakaya is known for
their excellent
grilled meats and
vegetables and their
well-chosen sake and
shochu lists. The
decor is sleek Japa-
nese modern. Budget
around Y6000-7000
per person with
drinks.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Shinjuku-ku, Shin-
juku 3-37-12, Shin-
juku Nowa Bldg. 8F.
 Open 11:30am-2,
5-10:30pm (LO)
daily.
 Tokyo Food top