Tokyo Food Page
Katsukura Aoba-ku/
Tama Plaza: Tonkatsu
¥045-905-5071
¤Data
One of the best of
the tonkatsu chains,
Kyoto-based Katsuku-
ra offers nice side
dishes like yuba
(tofu-skin) cro-
quettes and excel-
lent Kyoto-style
pickles. And they're
open all afternoon
if you need a late
lunch.
¥Photo
¥Google Map
¥Map for AU phones
¥Map for DoCoMo
¥Nearest restau-
rants

¥Nearest cafes/
bars


Aoba-ku, Yokohama,
Utsukushigaoka 1-7,
Tokyu Tama Plaza 5F.
 Open 11am-10pm
(LO) daily.
 Tokyo Food top