Tokyo Food Page
Katsukura/
Yokohama: Tonkatsu
₯045-828-2411
€Data
One of the best of
the tonkatsu chains,
Kyoto-based Katsuku-
ra offers nice side
dishes like yuba
(tofu-skin) cro-
quettes and excel-
lent Kyoto-style
pickles. And they're
open all afternoon
if you need a late
lunch.
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Totsuka-ku, Yoko-
hama, Shinanocho
537-1, Aurora Mall
7F.  Open 11am-
10pm daily.
 Tokyo Food top