Tokyo Food Page
Zanmai/
Ueno: Sushi
₯5807-6543
€Data
This convenient 24-
hour branch of the
popular Tsukiji-
based budget sushi
chain offers good
value for money.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Taito-ku, Ueno 2-
7-12. Open 24
hours a day.
 Tokyo Food top