Tokyo Food Page
Zanmai Mawaru-sushi
#2/
Tsukiji: Sushi
₯6226-6900
€Data
The second, larger
conveyor-belt branch
of the reliable
Zanmai chain has
very reasonable
prices and easy
ordering.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Chuo-ku, Tsukiji
4-10-15.  Open
7am-9pm daily.
 Tokyo Food top