Tokyo Food Page
Dojo/
Kiyosumi-Shirakawa:
Yakitori
₯5620-1810
€Data
Great yakitori, a
few well-selected
sakes, and reason-
able prices at this
neighborhood yakito-
riya. No English
menu.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Koto-ku, Shiragawa
1-2-5.  Open 5pm-
midnight daily.
 Tokyo Food top