Tokyo Food Page
Kyushu/
Nishi-Shinjuku:
Kyushu
₯3342-0204
€Data
This long-estab-
lished izakaya mini-
chain serves excel-
lent Kyushu cuisine
and a good assort-
ment of sake and
shochu from the
southern island.
Budget around Y4000-
5000 for dinner with
drinks.
[Go to branch re-
view]

₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Shinjuku-ku,
Nishi-Shinjuku 3-2-
9, Shinjuku Washing-
ton Hotel B1F. 
Open 11:30am-2, 5-
10:30pm (LO; Sun -
10) daily.
 Tokyo Food top