Tokyo Food Page
Sushi Dai/
Tsukiji: Sushi
₯3547-6797
€Data
This popular inner-
market Tsukiji shop
has great fish but
long lines of tour-
ists, as there are
only thirteen seats.
Budget around Y4500
for breakfast.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Chuo-ku, Tsukiji-
Shijo 5-2-1 #6. 
Open 5am-2pm. Closed
Sun, some Wed.
 Tokyo Food top