Tokyo Food Page
Daiwa Sushi/
Tsukiji: Sushi
₯3547-6807
€Data
One of the most
popular shops in the
Tsukiji inner market
area, with long
lines of tourists
most of the time,
Daiwa specializes in
toro, particularly
tuna from the Aomori
region. Set menus
start at around
Y3000. Cash only.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Chuo-ku, Tsukiji-
Shijo 5-2-1 #6. 
Open 5am-1pm. Closed
Sun, some Wed.
 Tokyo Food top