Tokyo Food Page
Uogashi Senryo/
Tsukiji: Sushi
₯5565-5739
€Data
Almost literally a
hole in the wall,
this tiny shop in
Tsukiji Outer Market
is located behind an
old store selling
dried fish. People
come here for the
various donburi/
chirashi dishes
(from Y2500), fea-
turing first-rate
uni, ikura, and
assorted fish of the
day over rice.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Chuo-ku, Tsukiji
4-10-14.  Open
9am-10:30pm (LO)
daily.
 Tokyo Food top