Tokyo Food Page
Sakurasaku/
Kagurazaka: Izakaya
₯5206-8547
€Data
The specialties here
are charcoal-grilled
fish and seafood on
skewers, plus deep-
fried fish and vege-
tables on skewers.
There's a big open
kitchen and counter
area, plus high
tables with stools.
Budget around Y2800
for food and some
drinks.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Shinjuku-ku, Kagu-
razaka 6-8.  Open
5pm-3am (Sat, Sun -
11pm) daily.
 Tokyo Food top