Tokyo Food Page
Khao San/
Nishi-Shinjuku: Thai
¥5909-7450
¤Data
Good Bangkok street-
stall food in this
department-store
basement, including
dishes like Nam
Phrik Kapi (shrimp
and chili paste with
vegetables), stir-
fries and spicy
salads. Most of the
menu is available
for take-out, and
popular items like
curries and pad thai
are ready to go
immediately.
¥Photo
¥Google Map
¥Map for AU phones
¥Map for DoCoMo
¥Nearest restau-
rants

¥Nearest cafes/
bars


Shinjuku-ku,
Nishi-Shinjuku 1-1-
5, Lumine 1, B1F. 
Open 10am-9:30pm
(LO) daily.
 Tokyo Food top