Tokyo Food Page
Eno Vino/
Kawasaki: Liquor
shop
¥044-222-5322
¤Data
The small standing
bar inside this wine
retailer sells all
wines for Y500 per
glass and snacks
from Y300.
¥Photo
¥Google Map
¥Map for AU phones
¥Map for DoCoMo
¥Nearest restau-
rants

¥Nearest cafes/
bars


Kawasaki-ku, Kawa-
saki, Ogawacho 4-1,
La Cittadella 1F. 
Open 11am-10pm
daily.
 Tokyo Food top