Tokyo Food Page
Katsukura/
Kawasaki: Tonkatsu
¥044-874-8413
¤Data
Besides the usual
tonkatsu, Katsukura
offers variations
like deep-fried
shrimp and scallops,
yuba (tofu skin)
croquettes), and
nice side dishes
like chawanmushi,
tofu salad and kaku-
ni stewed pork. The
original shop is in
Kyoto. Budget around
Y1600 for food.
¥Photo
¥Google Map
¥Map for AU phones
¥Map for DoCoMo
¥Nearest restau-
rants

¥Nearest cafes/
bars


Saiwai-ku, Kawasa-
ki, Horikawacho 72-
1, Lazona Kawasaki
Plaza 4F.  Open
11am-10pm (LO)
daily.
 Tokyo Food top