Tokyo Food Page
Yebisu/
Yokohama Sta.:
Yakitori
₯045-442-0360
€Data
You can enjoy good,
reliable yakitori
and Yebisu beer
along with a great
view at this bayside
branch of a small,
Tokyo-based chain.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Nishi-ku, Yokoha-
ma, Takashima 2-19-
12, Yokohama Sky
Bldg 10F.  Open
11am-3, 3-11pm
daily.
 Tokyo Food top