Tokyo Food Page
Tsunahachi/
Shinjuku: Tempura
¥5361-1860
¤Data
Fresh, skillfully
prepared tempura at
friendly prices in
one of this chain's
several Shinjuku
branches.
¥Photo
¥Google Map
¥Map for AU phones
¥Map for DoCoMo
¥Nearest restau-
rants

¥Nearest cafes/
bars


Shibuya-ku, Senda-
gaya 5-24-2, Times
Square 13F.  Open
11am-10pm (LO)
daily.
 Tokyo Food top