Tokyo Food Page
Hibiki (Southern
Tower)/
Nishi-Shinjuku:
Izakaya
¥5333-5501
¤Data
This upscale chain
izakaya is known for
their excellent
grilled meats and
vegetables and their
well-chosen sake and
shochu lists. The
decor is sleek Japa-
nese modern. Budget
around Y6000-7000
per person with
drinks.
¥Photo
¥Google Map
¥Map for AU phones
¥Map for DoCoMo
¥Nearest restau-
rants

¥Nearest cafes/
bars


Shibuya-ku, Yoyogi
2-2-1, Odakyu South-
ern Tower 4F. 
Open 11am-2, 5-10pm
(LO) daily.
 Tokyo Food top