Tokyo Food Page
Kamachi/
Ebisu: Soba
¥5795-2738
¤Data
Gourmet noodles and
izakaya fare, with
shochu and wine to
drink.
¥Photo
¥Google Map
¥Map for AU phones
¥Map for DoCoMo
¥Nearest restau-
rants

¥Nearest cafes/
bars


Shibuya-ku, Ebisu
4-4-14, Ina Bldg 2F.
 Open 6pm-1am
(LO). Closed
Sundays.
 Tokyo Food top