Tokyo Food Page
Conran Cafe/
Nishi-Shinjuku: Cafe
₯5322-6444
€Data
Attached to the
Conran furniture
shop, this colorful
cafe offers light
fare like quiches,
salads, croques
monsieur sandwiches
and cakes along with
Chinese teas and
Hoegaarden beer.
Design books fill
the cafe's book-
shelves.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Shinjuku-ku,
Nishi-Shinjuku 3-7-
1, Shinjuku Park
Tower 3F.  Open
10:10am-7pm. Closed
Wednedays.
 Tokyo Food top