Tokyo Food Page
Torimatsu/
Hamamatsucho:
Yakitori
₯3432-0564
€Data
The prices are cheap
and the yakitori is
above average (as is
the sake list), but
note that the pre-
selected assortment
is fairly hardcore -
skin, cartilege and
organ meats - so
some people might
prefer to order a la
carte. The decor is
utilitarian and
unpretentious, and
the menu and service
are in Japanese
only.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Minato-ku, Hama-
matsucho 2-3-32. 
Open 11:30am-1:30,
5-10:30pm. Closed
Sun, 1st, 3rd Sat.
 Tokyo Food top