Tokyo Food Page
Vinos Yamazaki/
Yurakucho: Liquor
shop
₯5224-6391
€Data
The little tasting
room in the back of
this well-stocked
liquor store is a
good place to wind
up a shopping after-
noon or start off an
evening in Ginza or
Marunouchi.

You can choose from
at least ten wines
by the glass, with a
three-glass set
priced at Y1000 and
smaller tasting
sizes starting at
just Y200. Or you
can buy a bottle
from the front of
the shop and drink
it here; Yamazaki
imports their wines
directly from the
wineries that pro-
duce them, and the
selection includes a
lot of unusual and
hard-to-find wines
from both Old and
New World.

To accompany your
wine, there are six
different cheeses
and other wine-
friendly foods like
pate, smoked duck
and chicken pastra-
mi.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Chiyoda-ku, Yura-
kucho 2-7-1, Yuraku-
cho Itocia Plaza
B1F.  Open 11am-
11pm daily.
 Tokyo Food top