Tokyo Food Page
Scandia Garden/
Yokohama Nihon-
Odori: Danish
₯045-201-2262
€Data
With a history dat-
ing back to the
1960s, Scandia Gar-
den is a casual
Danish cafe occupy-
ing an ancient-look-
ing ground-floor
dining room in front
of Osanbashi Pier,
with a more formal
and much more expen-
sive restaurant
upstairs. The down-
stairs menu offers
open-face sandwiches
and casual but
hearty main dishes
like roast beef,
veal cordon bleu and
fried prawns. A main
dish plus rice pilaf
or bread plus coffee
or tea is priced at
Y1300 at lunchtime
or just Y1400 at
dinnertime, which
starts at 4pm.

We enjoyed a selec-
tion of three mini-
sandwiches - her-
ring, cold meats and
a mini-hamburger -
served with cake as
a lunchtime platter.
Everything seemed
very Danish in fla-
vor, with decent
bread, tasty baby-
leaf greens and ripe
tomato. If you're
here for dinner,
drink options in-
clude Carlsberg
beer, Danish aqua-
vit, and a wide
range of time-warp
cocktails with names
like Moon River,
Charlie Chaplin, and
White Lady.

An eclectic mix of
easy-listening music
plays in the back-
ground - we quite
enjoyed a steel-drum
rendition of "La Vie
en Rose." If you're
after something
fancier than simple
cafe fare, the up-
stairs dining room
serves full-course
steak dinners, or an
all-you-can-eat
smorgasbord (Y6000
per person; minimum
two persons). If you
want to live it up
like a Danish king
at home you can get
a mixed-herring
platter and an al-
mond cake to go
(Y2800 each).
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Naka-ku, Yokohama,
Kaigandori 1-1,
Yokohama Boeki Kyo-
kai Bldg 1F.  Open
11am-11pm (LO)
daily.
 Tokyo Food top