Tokyo Food Page
Kaseiro Shinkan/
Yokohama
Yamashitacho:
Chinese
₯045-661-0661
€Data
Highly regarded
Peking-style Chinese
in a glitzy China-
town setting. Budget
around Y7500 at
dinner, Y4000 at
lunchtime.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Naka-ku, Yokohama,
Yamashitacho 164. 
Open 11:30am-9pm
(LO) daily.
 Tokyo Food top