Tokyo Food Page
Marugo/
Shinjuku: Wine bar
₯3350-4605
€Data
While Marugo's laid-
back modern interior
recalls Manhattan,
the tuxedo-clad
staff is pure Tokyo.
But don't let ap-
pearances fool you:
the service is man-
nerly and attentive
but never stuffy at
this popular Shinju-
ku 3-chome spot.
Choose from about
fifteen wines by the
glass or bottle, or
pick a Latour or
Mouton from the back
and put it on your
expense account.
France is amply
represented, with
biodynamic wines
comprising nearly
half of the choices
on the frequently
changing list.

Small plates of
olives, anchovy-
avocado canapes, and
cheeses start at 500
yen; earthy tripe
stew and creamy pork
and duck liver pate
go for about Y700.
You can order some-
thing more substan-
tial - grilled lamb
chops, pasta, or
pizza - if you're
feeling really peck-
ish. On the fifth of
every month the bar
features a special
selection of premium
wines hailing from
its namesake, Mar-
gaux. Menu in Japa-
nese only, but a
little English spok-
en.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Shinjuku-ku, Shin-
juku 3-7-5.  Open
5pm-2am daily.
 Tokyo Food top