Tokyo Food Page
Kinsai/
Naka-Meguro: Izakaya
₯5725-9025
€Data
A casual bar-restau-
rant from the folks
who brought us the
original gourmet
stand-bar, Buchi,
and its French cou-
sin, Bongout Noh.
Drinks include wine
by the glass and
plenty of premium
sake brands, and the
food menu covers
seafood, charcoal-
grilled meats, tofu
and vegetables, with
dishes like foie
gras and daikon miso
dengaku (Y1400).
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Meguro-ku, Aobadai
1-27-12.  Open
5pm-1am daily.
 Tokyo Food top