Tokyo Food Page
Daichi no Okurimono/
Ueno: Japanese
₯3836-2640
€Data
There's something
self-indulgent and
luxurious about an
all-you-can-eat
buffet, but a
natural-foods buffet
on the other hand
seems positively
virtuous - "Eat what
you want - it's all
good for you." The
real fun of a buf-
fet, though, is
being able to try
lots of different
flavors without
having to decide
what to order, and
the spread here
offers ample varie-
ty.

It's mostly stuff
that you'd find in a
typical izakaya -
more vegetable
dishes and salad
ingredients than
average, but plenty
of fish and meat as
well. There's excel-
lent fatty pork
kakuni, fried chick-
en and oysters,
saikyoyaki-style
grilled salmon and
lots more fish.
There are stacked
trays of steamed
Chinese dumplings,
udon noodles and
rice dishes, and
lots of desserts
like soy-milk pud-
ding and annin-dofu,
plus a selection of
ice cream.

One particularly
attractive feature
here is the variety
of open-bar options.
The cheapest plan
(around Y800 extra
on top of your meal)
includes 100 differ-
ent kinds of umeshu
(plum wine). It's an
excellent way to
explore the world of
umeshu, not just
shochu-based but
also made from sake
and brandy. Other
drinks plans offer
beer, wine and cock-
tails.

The basic buffet is
Y2800 at dinnertime,
and Y1600 at lunch,
with cheaper prices
for kids. They seem
to offer a lot of
limited-time special
deals also, so it's
worth inquiring
about them.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Taito-ku, Ueno 1-
20-11, Suzunoya Bldg
4F.  Open 11am-4,
5-10pm (LO) daily.
 Tokyo Food top