Tokyo Food Page
ZuZu/
Shinjuku Kabukicho:
Bar
₯5292-3703
€Data
The smart drink list
offers eleven
choices of popular
umeshu like Saika
and Kakutama, plus a
few liqueurs based
on anzu (apricot),
yuzu and even deco-
pon (the orange-
tangerine hybrid).
Lots of shochu, a
short but sweet
selection of nihon-
shu, and oodles of
cocktails give you
more reasons to sit
and linger, while
dainty servings of
chazuke - twelve
kinds, as a matter
of fact - and other
small dishes provide
delicious distrac-
tions from the hec-
tic world outside.
Budget around Y3000
for drinks and a
light meal. No Eng-
lish spoken.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Shinjuku-ku, Kabu-
kicho 1-21-2, Itoh
Bldg 3/4F.  Open
6pm-3am (LO) daily.
 Tokyo Food top