Tokyo Food Page
Oshio/
Tsukishima:
Okonomiyaki
₯3532-9000
€Data
Located in the mid-
dle of Tsukushima's
bustling monjayaki
district, Oshio is a
comfortable place to
try out this local
Tokyo version of
okonomiyaki. The
large menu includes
dozens of variations
such as spinach-
tomato, spicy Chi-
nese tofu, and men-
taiko (cod roe) with
cheese, as well as
teppanyaki-grilled
salmon and scallops.
Monjayaki is Y1000-
1300.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Chuo-ku, Tsukishi-
ma 1-21-5.  Open
noon-10pm (LO)
daily.
 Tokyo Food top