Tokyo Food Page
Hirata Bokujo/
Futako-tamagawa:
Tonkatsu
₯3700-1729
€Data
The gourmet tonkatsu
here is made from
tasty premium hybrid
pork from a small
farm in Yamagata.
Katsu sets are
priced Y1400-2500,
and full-course pork
shabu-shabu dinners
are Y4500-5500.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Setagaya-ku, Tama-
gawa 3-17-1, Takash-
imaya Honkan 6F. 
Open 11am-9pm (LO)
daily.
 Tokyo Food top