Tokyo Food Page
Mango Tree Cafe/
Nishi-Shinjuku: Thai
₯6380-2535
€Data
The dining room is
pleasantly decorated
and the food here is
very well prepared -
including some ex-
cellent grilled
chicken - but the
dinner menu is too
small and limited to
get excited about.
Lunch is a better
bet, with a Y1600
buffet. Dinner aver-
ages around Y2500
without drinks.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Shinjuku-ku,
Nishi-Shinjuku 1-1-
5, Lumine 1 7F. 
Open 11am-2:30, 5-
10pm (LO) daily.
 Tokyo Food top