Tokyo Food Page
Tejimaul/
Nishi-Shinjuku:
Korean
₯5348-5535
€Data
Excellent heirloom-
breed pork dishes
served with an im-
pressive selection
of premium craft
sake - that's the
simple but appealing
formula at this
unpretentious drink-
ing spot. There are
around thirty or
forty craft sakes to
choose from at any
given time, and you
can order them in
small, tasting-size
75ml glasses if you
want to put together
a do-it-yourself
tasting flight.

In addition to regu-
lar ginjo and junmai
styles, you can try
seasonal nigori
("cloudy") sakes and
several types of
doburoku - a rough
home-brew-style
sake. And there are
five flavors of
makkoli, the Korean
version of doburoku.


A rustic farmhouse-
style beverage,
makkoli is milky
white in color,
tangy in flavor and
sometimes a bit
fizzy, with an alco-
hol content only
slightly higher than
beer. The selection
here is served in
camp-style metal
cups, and it in-
cludes a black-bean
makkoli, with a
sweet, nutty flavor
that's very evoca-
tive of hazelnuts,
and a pleasantly
sweet version fla-
vored with okoge
(toasted rice).

Like the drinks
list, Tejimaul's
food menu is a mix
of Japanese and
Korean influences.
The well-marbled,
premium-grade pork
served here comes
from a small farm in
Yamagata, and you
can order various
cuts to grill at
your table, Korean
barbecue-style. The
grilled pork comes
with Korean dips and
garnishes, and there
are plenty of Korean
side dishes like
chijimi (savory
seafood pancakes).

The Japanese side of
the menu features an
excellent take on
kakuni (stewed
pork), with a rich,
intense flavor and
meat that's tender
enough to fall off
the bone. The fan-
tastic pork tsukune
- a grilled, bullet-
shaped meatball
served with raw egg
- is also highly
recommended, and it
goes quite well with
the more assertive
styles of sake.

The decor at this
basement shop is
simple and quite
casual, with an
earth-toned color
scheme and seating
on stools around big
round wooden tables.
Budget around Y3000-
4000 for food and
drinks at dinner-
time.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Shinjuku-ku,
Nishi-Shinjuku 7-10-
10, Nishimura Bldg
B1F.  Open 5pm-
midnight (LO) daily.

 Tokyo Food top