Tokyo Food Page
Machidaya/
Higashi-Nakano:
Liquor shop
₯3389-4551
€Data
This rather serious
liquor store carries
lots of limited-
edition premium
sakes from around
the country, includ-
ing a big selection
of premium one-cup
sake. They also
handle shochu and
awamori.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Nakano-ku, Kami-
Takada 1-49-12. 
Open 10am-6:30pm.
Closed Tuesdays.
 Tokyo Food top