Tokyo Food Page
Stein Haus/
Nishi-Shinjuku:
German
₯5908-3558
€Data
Serving relatively
expensive German
beers and decent pub
grub in a cavelike
basement, this
branch of the Fran-
ziskaner group is
worth knowing about
mostly for their
late-night hours.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Shinjuku-ku,
Nishi-Shinjuku 1-4-
6, Ida Bldg B1F. 
Open 5pm-5am daily.
 Tokyo Food top