Tokyo Food Page
No no Budo/
Marunouchi: Japanese
₯3215-7320
€Data
This cafeteria-style
"natural foods buf-
fet" is a real bar-
gain at Y2400 per
person, which in-
cludes organic fruit
juices and fresh-
brewed espresso as
well as a big selec-
tion of Japanese
home-style dishes.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Chiyoda-ku, Maru-
nouchi 2-7-3, Tokyo
Bldg Tokia 3F. 
Open 11am-3, 5:30-9:
30pm (LO) daily.
 Tokyo Food top