Tokyo Food Page
Ginzo/
Shiodome: Sushi
₯3571-7678
€Data
This is sort of a
fish-centered iza-
kaya rather than a
standard sushi shop
- there's a big
selection of nigiri-
zushi from the coun-
ter, but they also
serve lots of
grilled fish and
sashimi along with a
few decent regional
sakes.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Minato-ku,
Higashi-Shimbashi 1-
9-1, Pedi Shiodome
2F.  Open 11am-
11pm daily.
 Tokyo Food top