Tokyo Food Page
Katsuzen/
Ginza: Tonkatsu
₯3289-8988
€Data
Gourmet tonkatsu-
based cuisine is the
unusual concept at
"Tonkatsu Kappo
Katsuzen." Lunch
from Y2800, dinner
from Y8500.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Chuo-ku, Ginza 6-
8-7, Kojun Bldg 4F.
 Open 11:30am-2,
5-9:30pm (LO) daily.

 Tokyo Food top