Tokyo Food Page
Shigenoi/
Yaesu: Yakitori
₯3287-0021
€Data
A sign at the door
proudly announces
the pedigree of
their free-range
chicken (Iwate),
their charcoal (Wa-
kayama), and even
the salt they use
(Yamaguchi)! Lunch
donburi sets start
at Y980, with a
limited-edition
kiji-yaki special
for Y1300. Evening
skewers are priced
at Y250 and up. The
interior is pleas-
ant, with a big
counter area close
to all the grilling
action.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Chiyoda-ku, Maru-
nouchi 1-9-1, Kuro-
bei Yokocho (B1F).
 Open 11am-11pm
daily.
 Tokyo Food top