Tokyo Food Page
Ojori/
Yaesu: Korean
₯5220-5220
€Data
A beautifully deco-
rated dining room,
with separate hori-
kotatsu and table
seating areas. The
menu is authentic
home-style Korean,
with lots of hearty
stews for groups
(starting at around
Y3000), pajon pan-
cakes (Y1480) and
ishi-yaki bibimba
(Y1580) - more than
100 different dishes
altogether.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Chiyoda-ku, Maru-
nouchi 1-9-1, Kuro-
bei Yokocho (B1F).
 Open 11am-11pm
daily.
 Tokyo Food top