Tokyo Food Page
Ume no Hana/
Ginza: Tofu
₯3538-2226
€Data
One of the fancier
branches of this
reliable tofu and
yuba restaurant,
convenient for Ginza
shoppers.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Chuo-ku, Ginza 2-
3-6, 5F.  Open
11am-3, 5-9pm (LO)
daily.
 Tokyo Food top