Tokyo Food Page
Vietnam Alice/
Nishi-Shinjuku:
Vietnamese
₯5339-2033
€Data
Good, modern Vietna-
mese cooking from
the "Iron Chef" who
founded the Queen
Alice chain. Their
basket of assorted
spring rolls is
especially recom-
mended. Budget
around Y3000 at
dinnertime. During
the afternoon you
can stop in for
Vietnamese desserts
or a late lunch.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Shinjuku-ku,
Nishi-Shinjuku 1-1-
5, Shinjuku Lumine
1, 6F.  Open 11am-
10:30pm (LO) daily.
 Tokyo Food top