Tokyo Food Page
Tsubame Kitchen/
Shinagawa: Yoshoku
₯6717-0926
€Data
"Since 1930 Ginza"
claims the sign, and
they still offer the
same nostalgic faux-
Western yoshoku
specialties like
hamburg steaks,
cabbage rolls and
hayashi rice, for an
inexpensive trip
down memory lane.
Lunch is served
11am-4pm.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Shinagawa-ku,
Konan 2-18-1, Atre
Shinagawa 4F. 
Open 11am-midnight
daily.
 Tokyo Food top