Tokyo Food Page
Rengatei/
Ginza: Yoshoku
₯3561-3882
€Data
Going strong since
1895, this Ginza
fixture was the
birthplace of not
one but two yoshoku
classic dishes -
hayashi rice and
omu-rice (fried-rice
omelette), and they
still serve them the
same way. The hay-
ashi rice incorpo-
rates a decent-sized
helping of beef in a
hearty, slightly
sweet sauce. It's
Y1600 at dinnertime,
while omu-rice is
Y1400.

Nowadays the drinks
list offers Guinness
Stout, which somehow
matches the food
quite well, and
inexpensive wines
that were better
than expected. The
decor is charmingly
dowdy, and the jazz
soundtrack goes with
the nostalgic mood.
English menus are
available.
₯Photo
₯Google Map
₯Map for AU phones
₯Map for DoCoMo
₯Nearest restau-
rants

₯Nearest cafes/
bars


Chuo-ku, Ginza 3-
5-16.  Open 11:
15am-2:15, 4:40-8:
30pm (LO). Closed
Sundays.
 Tokyo Food top